O zakładzie

Zakład Ciepłowniczy ”Silesia” produkuje i dostarcza ciepło do PG SILESIA. Dodatkowo zaopatruje również odbiorców zewnętrznych w Czechowicach – Dziedzicach. Poza tym zajmuje się uzdatnianiem wody, głównie na potrzeby kopalni, a także odprowadzaniem ścieków, również miejskich. Obiekty ciepłowni znajdują się na terenie PG SILESIA.

Zakład Ciepłowniczy został uruchomiony na terenie Kopalni Węgla Kamiennego ‘SILESIA’ w 1922 r. i był jej częścią do 1999 r. W 1996 roku zakład został przekształcony w spółkę pracowniczą z udziałami Nadwiślańskiej Spółki Węglowej. W 1999 roku, w wyniku reorganizacji NSW, została wyodrębniona Nadwiślańska Spółka Energetyczna (NSE). W jej skład weszło 6 zakładów ciepłowniczych, będących własnością NSW lub będącymi spółkami pracowniczymi z udziałem NSW. W wyniku tego również ZC ‘SILESIA’ został włączony w jej struktury jako Zakład Ciepłowniczy nr 5 „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach.

W 2014 roku zakład został przejęty przez firmę Mining Services and Engineering Sp. z o.o. należącą do czeskiego holdingu EPH, który jest również właścicielem PG SILESIA. 29 kwietnia 2014 stosowną umowę podpisali Michał Heřman, Prezes MSE oraz Agnieszka Serek, Wiceprezes Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Sp. z o.o. Na jej mocy zakład ciepłowniczy został wydzielony ze struktur NSE.

Tego samego dnia MSE uzyskała koncesję od Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii.

W roku 2015 kotłownia przeszła gruntowną modernizację wraz ze zmianą paliwa, z którego produkowane jest ciepło. W całej swojej dotychczasowej historii głównym paliwem był węgiel kamienny, natomiast od roku 2016 będzie nim gaz kopalniany (metan), co z całą pewnością wpłynie bardzo poztywnie na stan powietrza w najbliższej okolicy.